Информация "ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ НАД КОНВЕНЦИЯМИ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН И ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВАМИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2001 Г."

---T-------------------------------------------T-----------T
¦N ¦       Действующее         ¦Ратифици- ¦
¦ +------------T--------T---------------------+рованы в РК¦
¦ ¦Государство ¦Вступила¦ Применение по   ¦      ¦
¦ ¦      ¦в силу +----------T----------+-------T---+
¦ ¦      ¦    ¦налогам у ¦ другим  ¦Госу- ¦Да-¦
¦ ¦      ¦    ¦источника ¦налогам  ¦дарство¦та ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦ ¦   1   ¦  2  ¦  3   ¦  4   ¦   5   ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------T---+
¦1 ¦Великобри- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦  ¦
¦ ¦тания    ¦21.08.96¦с 01.01.93¦с 01.01.93¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦2 ¦Италия   ¦26.02.97¦с 01.01.94¦с 01.01.94¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦3 ¦Канада   ¦30.03.98¦с 01.01.96¦с 01.01.96¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦4 ¦США     ¦30.12.96¦с 01.02.97¦с 01.01.96¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦5 ¦Нидерланды ¦27.04.97¦с 01.01.96¦с 01.01.96¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦6 ¦ФРГ     ¦21.12.98¦с 01.01.96¦с 01.01.96¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦7 ¦Пакистан  ¦29.01.97¦с 01.01.96¦с 01.01.96¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦8 ¦Польша   ¦13.05.95¦с 01.01.95¦с 01.01.96¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦9 ¦Турция   ¦18.11.96¦с 01.01.97¦с 01.01.97¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦10¦Венгрия   ¦03.03.96¦с 01.01.97¦с 01.01.97¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦11¦Украина   ¦07.04.97¦с 07.06.97¦с 01.01.97¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦12¦Индия    ¦28.08.97¦с 01.01.98¦с 01.01.98¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦13¦Литва    ¦11.12.97¦с 01.01.98¦с 01.01.98¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦14¦Азербайджан ¦07.05.97¦с 01.01.98¦с 01.01.98¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦15¦Беларусь  ¦13.12.97¦с 01.01.98¦с 01.01.98¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦16¦Россия   ¦29.07.97¦с 01.01.98¦с 01.01.98¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦17¦Узбекистан ¦07.04.97¦с 07.07.97¦с 01.01.98¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦18¦Швеция   ¦02.10.98¦с 01.01.99¦с 01.01.99¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦19¦Болгария  ¦24.07.98¦с 01.01.99¦с 01.01.99¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦20¦Кыргызстан ¦31.03.98¦с 01.01.99¦с 01.01.99¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦21¦Иран    ¦03.04.99¦с 01.01.00¦с 01.01.00¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦22¦Корея    ¦09.04.99¦с 01.01.00¦с 01.01.00¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦23¦Чехия    ¦29.10.99¦с 01.01.00¦с 01.01.00¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦24¦Монголия  ¦02.12.99¦с 01.01.00¦с 01.01.00¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦25¦Бельгия   ¦13.04.00¦с 01.01.00¦с 01.01.00¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦26¦Туркменистан¦10.03.00¦с 01.01.01¦с 01.01.01¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦27¦Румыния   ¦21.04.00¦с 01.01.01¦с 01.01.01¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦28¦Протокол СК ¦02.11.99¦с 01.01.99¦с 01.01.99¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦29¦Франция   ¦01.07.00¦с 01.01.96¦с 01.01.96¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦30¦Грузия   ¦05.07.00¦с 01.01.01¦с 01.01.01¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦31¦Эстония   ¦19.07.00¦с 01.01.01¦с 01.01.01¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦32¦Таджикистан ¦07.11.00¦с 01.01.01¦с 01.01.01¦    ¦  ¦
+--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
¦33¦Швейцария  ¦24.11.00¦с 01.01.00¦с 01.01.00¦    ¦  ¦
L--+------------+--------+----------+----------+-------+---+
T--T----------------T------------------T-----------------T------------¬
¦N ¦ Подписаны   ¦ Парафированы  ¦ Начать     ¦Подготовка ¦
¦ ¦        ¦         ¦переговоры    ¦   к   ¦
¦ ¦        ¦         ¦         ¦переговорам ¦
¦ +-------T--------+---------T--------+----------T------+      ¦
¦ ¦Госу- ¦ Дата ¦Госу-  ¦ Дата ¦Госу-   ¦ N  ¦      ¦
¦ ¦дарство¦    ¦дарство ¦    ¦дарства  ¦раунда¦      ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦ ¦    6    ¦     7    ¦     8   ¦   9   ¦
+--+-------T--------+---------T--------+----------T------+------------+
¦1 ¦Молдова¦15.07.99¦Финляндия¦08.12.95¦Австрия  ¦ III ¦Армения   ¦
¦ ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦      ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦2 ¦    ¦    ¦Норвегия ¦02.09.95¦Словакия ¦ II  ¦Греция   ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦3 ¦    ¦    ¦Малайзия ¦11.07.97¦Индонезия ¦ II  ¦Испания   ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦4 ¦    ¦    ¦Латвия  ¦19.12.96¦Сингапур ¦ I  ¦Кипр    ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦5 ¦    ¦    ¦КНР   ¦14.08.00¦Вьетнам  ¦ I  ¦Катар    ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦6 ¦    ¦    ¦     ¦    ¦Султ. Оман¦ I  ¦Тунис    ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦7 ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦Кувейт   ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦8 ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦Бахрейн   ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦9 ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦Сауд. Аравия¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦10¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦ОАЭ     ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦11¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦Египет   ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦12¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦Иордания  ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦13¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦Марокко   ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦14¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦Македония  ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦15¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦Маврийкий  ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦16¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦Австралия  ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦17¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦Япония   ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦18¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦      ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦19¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦      ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦20¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦      ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦21¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦      ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦22¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦      ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦23¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦      ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦24¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦      ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦25¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦      ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦26¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦      ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦27¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦      ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦28¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦      ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦29¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦      ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦30¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦      ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦31¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦      ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦32¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦      ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+------------+
¦33¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦   ¦      ¦
+--+-------+--------+---------+--------+----------+------+-------------

 

 
Тексты документов приведены в редакциях, актуальных на дату добавления текста в нашу базу данных. За время, прошедшее с указанной даты текст документа мог быть изменен и дополнен, правовой акт мог прекратить свое действие.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Тексты документов приводятся в ознакомительных целях. ТОО "КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов правовых актов, за использование данных версий текстов правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь правовых актов.